Algemene Ledenvergadering Nooit Volleerd op donderdag 23 augustus a.s. aanvang 20.30 u.

Afbeeldingsresultaat voor jaarvergadering

Jaarlijkse vergadering voor alle leden van de vereniging.

als bijlage de uitnodiging

Aanvang 20.30 uur in clublokaal De Tierelier, Loo 92 te Bergeijk.