Kempische Biljart Bond – Deelname competitie seizoen 2018-2019

Deelname competitie seizoen 2018-2019

Hierbij ontvangt u twee invulformulieren, het inschrijfformulier voor seizoen 2018-2019 en het opgaveformulier voor reservespelers.
In plaats van een afzonderlijk formulier per competitie kunt u op deze formulieren aangeven voor welke competitie/spelsoort het beteft. Als u meerdere teams aanmeldt, kunt u het formulier (onder verschillende namen) opslaan en zo meerdere formulieren invullen en terugsturen.

U kunt de formulieren ook online invullen op de website (www.kempischebiljartbond.nl)
Hier kunt u eenvoudig meerdere teams aanmelden. Na het invullen en verzenden van een formulier komt er vanzelf een nieuw blanco formulier tevoorschijn.

Het inschrijfformulier dient zo compleet mogelijk te worden ingevuld.
Indien het nummer van een speel(st)er bekend is dient ook dit te worden ingevuld .

Indien meerder speel(st)ers uit één hetzelfde aantal caramboles moeten, bepaalt het werkelijk gespeelde gemiddelde van het afgelopen seizoen de volgorde in het team voor het seizoen 2018-2019.

Het nummer van een speel(st)er wijzigt niet; dit blijft ieder jaar het zelfde.

Vermeld van speel(st)ers die van andere verenigingen komen het oude nummer!
Als dit niet gebeurt wordt deze als nieuwe speel(st)er aangemerkt en wordt gemiddelde herzien met eventueel aftrek van bonus en punten.

Vul svp ook het formulier met reservespelers voor het begin van de competitie in en niet gedurende de competitie om het ook voor andere verenigingen overzichtelijk te houden.                                                   
Belangrijk: Van iedere speler moet de volledige naam en geboortedatum opgegeven worden om deze spelers in biljartpoint vast te kunnen leggen.

Uitsluitend het inschrijfformulier op deze website of het invulformulier dat je per mail hebt ontvangen gebruiken voor de opgaven ivm het indelen van de teams in de nieuwe competitie 2018-2019.
Per formulier slechts een team vermelden, na het versturen kan een nieuw formulier ingevuld worden voor een ander team.

Wanneer hiervan wordt afgeweken wordt de inschrijving niet in behandeling genomen en ontvangt de vereniging een boete van 25 euro.

Met vriendelijke groet,
Ed Haneveer

Bijlagen:

Inschrijfformulier competitie

Opgaveformulier reservespelers

Moyennelijst competitiespelers