Kempische Biljart Bond Nieuwsbrief september 2021

Beste mensen,

Zie de bijlagen voor de laatste nieuwsbrief en vier gecorrigeerde programma’s.

Ed Haneveer

Kempische Biljartbond