Kempische Biljartbond – besluit biljartcompetitie

Hallo allemaal,

Vanwege de verscherpte maatregelen vanwege het corona-virus hebben we veel vragen ontvangen over het verdere verloop van de biljartcompetitie.


De alternatieven zoals vervroegen van de wedstrijden zijn onderzocht maar dat blijkt in veel gevallen niet haalbaar waardoor er teveel verschil zou ontstaan tussen de verschillende competities/verenigingen.

Daarom is besloten de competitie stil te leggen tot in ieder geval 20 oktober.
Als na 20 oktober de openingstijden in de horeca verruimd worden en de sportkantines weer geopend mogen worden gaan we alsnog de resterende wedstrijden van de lopende competitie spelen.

De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen worden hierdoor ook uitgesteld en er wordt later bekeken wat de mogelijkheden zijn op het moment dat de huidige competitie afgerond is.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Kempische Biljartbond