NBB district Kempenland. Uitbreiding ALV besluit tijdslot

Beste teamleiders en secretarissen,

In de recent gehouden ALV hebben we besloten dat partijen die door het Corona-tijdslot (24.00 uur) nog niet beëindigd zijn moeten worden uitgespeeld. Op verzoek van enkele spelers hebben we hiernog eens over nagedacht. Als nog maar een klein gedeelte van de caramboles moeten worden gespeeld  is het misschien onpraktisch om de wedstrijd uit te spelen. Het uitspelen geeft namelijk meerdere praktische problemen. Bij het niet kunnen beëindigen van de partij heeft men 2 keuzes. In overleg met de tegenstander maakt men de keuze of de afgebroken partij op een ander moment wordt uitgespeelt, of men houdt de op dat moment geregistreerde stand (tellijst) als eindstand aan en men verwerkt de partijgegevens in BiljartProf. Bij de klassen met het carambolepuntensysteem (bijv. B1) moet men met het volgende rekening houden. De speler met het hoogste carambolepercentage wint de partij en krijgt hiervoor 2 extra punten. Extra punten voor het spelen boven het gemiddelde (3 punten) worden in BiljartProf ook automatisch toegekend, ook al is de partij niet uitgespeeld. Het percentage aantal gemaakte caramboles t.o.v. het te maken aantal caramboles bepaalt het aantal partijpunten. Dus als men bijvoorbeeld 80% van het aantal te maken caramboles heeft gemaakt kan men max. 8+2+3= 13 wedstrijdpunten scoren. Als men de partij op een ander moment wil uitspelen moet men de wedstrijd in BiljartProf laten verplaatsen naar de datum waarop de partij wordt uitgespeeld. Het is namelijk niet mogelijk om meer dan 3 dagen na de speeldatum in BiljartProf wedstrijdgegevens in te voeren

Namens het bestuur van KNBB district Kempenland.

Ad van Mol, voorzitter

Rinus Vorstenbosch, wedstrijdleider Competitie