Notulen van de jeugdleidersvergadering van 25 november j.l.

 
Bijgaand, namens en op verzoek van Piet Verschure, de notulen van de jeugdleidersvergadering van 25 november j.l.