Onderlinge competitie driebanden op grote tafel in cafe-zaal de Gouden Leeuw

Komend biljartseizoen gaan we in Cafe-zaal de Gouden Leeuw een onderlinge competitie driebanden op grote tafel organiseren. Iedereen die in de gemeente Bergeijk woont, of lid is van een biljartvereniging in “groot Bergeijk” kan meedoen. De bedoeling is dat we gemiddeld een keer per twee weken spelen en wel op de woensdagavond. We starten omstreeks half september. Aanmelden voor 1 september a.s. bij

Coby Burgmans. info@burgmans-biljarts.nl