Open Brabants Kampioenschap voor teams

 Ontvangen van KNBB district Kempenland

In navolging op het eerder gespeelde, Open Provinciaal Kampioenschap driebanden klein voor tweetallen, gaan wij in 2018 weer de organisatie doen voor de Provincie Noord-Brabant. Door omstandigheden heeft dit evenement in 2017 helaas geen vervolg gehad. Vanaf nu wordt dit kampioenschap bij voldoende deelname elk jaar gespeeld in de periode mei t/m juni.
 
De organisatie is in handen van de districten van KNBB in de provincie Noord-Brabant. Dit zijn de districten Kempenland, West-Brabant, Midden-Brabant, ‘s-Hertogenbosch en Oss e.o.
 
Op basis van de reacties van de deelnemers in 2016 hebben wij het spelformat aangepast. Een wedstrijd bestaat nu uit 3 partijen: 2 individuele partijen en een partij Scotch Double. Scotch Double is in 2017 bij het WK in Vierssen ook gespeeld en is daar door de spelers enthousiast ontvangen.
 
Iedereen kan meedoen! Dus ook niet KNBB-leden zijn van harte welkom. Kent u iemand in uw omgeving of vriendenkring die graag biljart en wel een keer mee zou willen doen? Schrijf dan nu in!!!
 
De enige voorwaarden voor deelname die worden gesteld zijn:
·         Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Noord-Brabant, of;
·         Lid zijn van een biljartvereniging in de provincie Noord-Brabant, of;
·         Actief zijn in een competitie in Noord-Brabant.
 
Poules voor de voorronden worden om de reisafstand te beperken op basis van de inschrijvingen zoveel mogelijk op postcode ingedeeld. De inschrijving staat open tot 1 maart 2018.
 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier (zie bijlage) Het inschrijfgeld bedraagt
€ 17,50 en wordt na inschrijving aan u gefactureerd, nadat u heeft betaald, via overschrijving, krijgt u de definitieve inschrijving toegezonden. Zie voor meer informatie de website www.driebandenkleinbrabant.nl of www.provincialebiljartkampioenschappen.nl (u wordt dan automatisch doorgeleid naar www.driebandenkleinbrabant.nl).
 
In de (bijlage) treft u het reglement aan. In bijlage A vindt u de moyennetabel (dit is een combinatie van de tabellen van B1/B2) U kunt deze informatie ook raadplegen via de website
 
Wij hopen dat veel biljarters woonachtig in ons district in zullen gaan schrijven, zeker zij die in de voorgaande editie hebben meegedaan en nog vele meer.
 
Het organiserende comité bestaat uit de volgende personen;
Ad Koolen, West Brabant,
Henk Vos, Midden Brabant
Karel Swarts, ’s-Hertogenbosch
Rinus Vorstenbosch, Kempenland (WLC)
Maria Blom, Kempenland (administratie)