John Bax, Nederlands Kampioen libre klein, Rolstoel biljarten, gehouden op 26-27 november 2022

Eindstand klik hier