Uitnodiging Jaarvergadering / Kampioenenhuldiging Kempische Biljart Bond

Beste secretaris,

Hierbij nodigen wij U uit, tot het bijwonen van de jaarvergadering en kampioenenhuldiging welke gehouden zal worden op: Donderdag 7 juni 2018 Aanvang 20.00 uur.
In cafe / zaal D’n Driesprong, Carolus simplexplein 15, Netersel
In de bijlage treft u de agenda aan van deze vergadering.

Bijlage:

 

Wij wensen U een prettige en succesvolle vergadering toe.                  

Namens het bestuur van de Kempische Biljart Bond:                 

Henk Lemmens, Secretaris.