Wijzigingsvoorstellen WCB

Nooit Volleerd had zich  afgemeld voor deze vergadering
Wel vooraf bij al onze PK spelers om info gevraagd (1 reactie)
Deze reactie per mail doorgestuurd aan KNBB Kempenland
 
Jos van Ekert – secretaris
Zoal jullie weten hebben we op 4 januari jl. een bijeenkomst gehouden om te praten over de wijzigingsvoorstellen van de WCB. U was daarvoor uitgenodigd. Helaas waren vele leden verhinderd om daar bij te zijn, maar er is door de aanwezigen op een positieve manier gediscussieerd. Gelukkig zijn er ook vele reacties via mail bij ons binnen gekomen. Bedankt hiervoor. Daarna is er hoofdelijk gestemd over het advies van ons district Kempenland aan de WCB.
Wij meenden er goed aan te doen om jullie allen te informeren over de discussie en de brief, die wij namens alle leden en het bestuur van Kempenland naar de commissie hebben verstuurd, aan u toe te zenden.
 
m.vr.gr. namens het bestuur,
Hans Smetsers, secretaris.