Wjzigingen bij het spelen van de Persoonlijke Kampioenschappen

Bijgaande ontvangen van  PK wedstrijdleider KNBB district Kempenland:                            
 
 
Dames, heren biljarters.
 
De KNBB is voornemens om in het seizoen 2018-2019 een aantal wijzigingen door te voeren bij het spelen van de Persoonlijke kampioenschappen.
Dit wordt een proef van twee jaar, mits de districten akkoord gaan.
Hierna zal een evaluatie volgen. De voornaamste veranderingen zijn het terugbrengen van het aantal klassen en het spelen met intervallen. Tevens wordt het aantal te spelen caramboles tijdens het toernooi op een ander manier vastgesteld. Hiervoor hebben wij als district een uitgebreide info ontvangen die wij graag met jullie willen delen (zie bijlage). Wij, als bestuur, willen tijdens een ingelaste vergadering, waarvoor je hierbij uitgenodigd wordt, de zaken duidelijk uit de doeken doen.
 
Tijdens en na de uitleg is er tijd voor vragen en/of opmerkingen.
Ook zullen wij dan stemmen of jullie (de leden) voor of tegen deze nieuwe voorstellen zijn. Dan kunnen wij met goede argumenten ons besluit doorgeven aan de KNBB.
 
De vergadering wordt gehouden op 4 januari 2018 in Oirschot, bij Café ’t Vrijthof, Molenstraat 6. Aanvang 20.00 uur.
 
Graag willen wij voor 15 december van je weten of je erbij bent. Bespreek dit bericht ook binnen je vereniging. Wij kunnen de locatie tijdig berichten hoeveel personen aan de vergadering deelnemen.
 
Ook kan tijdens deze vergadering onze ad interim voorzitter Ad van Mol officieel gekozen worden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Voorzitter ad interim                                                Secretaris                                                                                         
Ad van Mol                                                                Hans Smetsers.