Leuk artikel in De Biljart Ballen Driebanden Kampioenschap Groot Bergeijk

Artikel 

copy van artikel in de Biljart Ballen van juni 2022 – Jan Rosmulder