Lid worden

Ondergetekende machtigt de Penningmeester van Biljartvereniging Nooit Volleerd Bergeijk om jaarlijks eenmalig de contributie van zijn/haar rekening af te schrijven.